M-Proteïne

M-proteïne  Dat ‘eeuwige bandje’! Het Multipel myeloom, in Nederland vaak ziekte van Kahler genoemd, is een aandoening waarbij er sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen. Deze woekering vindt plaats in het beenmerg en gaat met een scala van symptomen gepaard. Om mijn verhaal over het ‘eeuwige bandje’ beter te begrijpen, neem ik jullie graag mee in de werking…