Naar wie luister je?

Naar wie luister je? Het beste advies dat mijn jongere nicht Eliane kreeg van een arts toen zij net wist dat zij een levensbedreigende ziekte had was; ‘zoek een aantal mensen die je in dit proces ondersteunen en bedank de rest voor hun medeleven’. Hoe doe je dat met alle informatie uit boeken en die…